Bijbelse PowerPoints
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Mattheüs 1-2
Lukas 1-2

Mattheüs 1:18-24

Aankondiging van de geboorte van Jezus [jonge kinderen]

Mattheus 1:18-25
Lukas 1:26-45
[Met kleurplaten]

(Advertentie)

Mattheüs 1:18-25

Lukas 1:1-2:7

Mattheüs 1:18-25
Lukas 1:26-56, 2:1-7

Mattheüs 1:18-25

Mattheüs 1:18-25

(Advertentie)
De geboorte van Christus [jonge kinderen]

Mattheüs 1:18-2:12
Lukas 1:26-38, 2:1-21
[Met kleurplaten]

Mattheüs 1:18-2:23

Lukas 1:26-56, 2:1-21

Mattheüs 2:1-12
[Met kleurplaten]

(Advertentie)

Mattheüs 2:1-12

Mattheüs 2:1-12
Lukas 2:1-21

Mattheüs 2:1-12
Lukas 2:1-21

Mattheüs 2:1-14

Mattheüs 2:1-14

Mattheüs 2:1-14

Mattheüs 2:1-15

De wijzen uit het oosten en de kindermoord in Bethlehem

Mattheüs 2:1-17

Mattheüs 2:1-18

Mattheüs 2:1-18

Lukas 1:26-2:21

Mattheüs 2:1-23

Mattheüs 2:1-23
Lukas 2:1-21

Mattheüs 2:1-23

Lukas 2:8-40

Mattheüs 2:13-18

Mattheüs 2:13-23

Mattheus 3:1-12

Mattheüs 3:1-16

Mattheüs 3:1-16
Markus 1:1-11

Lukas 3:1-22

Johannes 1:1-34

Mattheüs 3:1-17
Markus 1:1-11

Lukas 3:1-22

Johannes 1:6-34
[Met kleurplaten]

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-22

Lukas 3:1-20

Mattheus 3:1-17

Mattheüs 3:1-17
Markus 1:1-11

Lukas 3:1 22

Johannes 1:6-34

Mattheüs 3:1-17
Markus 1:1-11

Lukas 3:1 22

Johannes 1:6-34

Mattheüs 3:1-17
Lukas 3:1-22

Mattheüs 3:1-17, 11:1-18, 14:1-12

Markus 1:1-11, 6:14-29

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Johannes 1:19-36, 3:22-31

Mattheüs 3:13-17

Mattheüs 3-4:11

Mattheüs 4:1-11
Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11
Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

Mattheüs 4:1-11
[Met kleurplaten]

Mattheüs 4:1-11

Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

Lukas 4:1-14

Mattheus 4:1-11
Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:18-22
Markus 1:14-20

Lukas 5:1-11

Mattheüs 4:18-22
Markus 1:14-20

Lukas 5:1-11

Mattheüs 4:18-22

Lukas 5:1-11

Mattheüs 4:18-22
Markus 1:14-20

Lukas 5:1-11

Mattheüs 4:18-22
Markus 1:14-20

Lukas 5:1-11

Mattheüs 5:1-12

Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar

Mattheüs 5:13-16

Mattheüs 5:13-16

Mattheüs 5:27-32

Mattheüs 5 t/m 7
Lukas 6

Mattheüs 6:1-15

Mattheüs 6:16-24

Mattheüs 6:25-34

Mattheüs 6:25-34

Lukas 12:22-34

Mattheüs 7:24-27

Lukas 6:46-49

Mattheüs 7:24-29

Mattheüs 7:24-29
Lukas 6:46-49

Mattheüs 7:24-29
Lukas 6:46-49

Mattheüs 8:1-4
Markus 1:40-45

Lukas 5:12-16

Mattheus 8:1-4
Markus 1:40-45

Lukas 5:12-16

Mattheüs 8:1-17

Mattheüs 8:5-13
Lukas 7:2-9

Jezus geneest een knecht van een hoofdman over 100

Mattheus 8:5-13
Lukas 7:2-9

Genezing van de knecht van de hoofdman van Kapernaum

Mattheus 8:5-13
Lukas 7:2-9

De schoonmoeder van Petrus en de genezing van een bezetene,

Mattheus 8:14-17
Markus 1:21-39

Lukas 4:31-44

Mattheus 8:14-17
Markus 1:29-34,

Lukas 4:38-44

Mattheüs 8:18-27

Mattheüs 8:18-27

Mattheüs 8:23-27
Markus 4:35-41

Lukas 8:22-25

Mattheüs 8:23-27
Markus 4:35-41

Lukas 8:22-25

Mattheüs 8:23-27
Markus 4:35-41

Lukas 8:22-25
[Met kleurplaten]

Mattheus 8:23-27
Markus 4:35-41

Lukas 8:22-25

Mattheüs 8:23-27
Markus 4:35-41

Lukas 8:22-25
[Met kleurplaten]

Mattheüs 8:28-34
Markus 5:5-20

Lukas 8:26-39

Mattheüs 8:28-34

Mattheus 8-9
Markus 1-2, 4

Lukas 4, 8

Johannes 2

Mattheüs 8 en 14
Markus 4

Lukas 8

Mattheus 9:9-13

[Met kleurplaten]

Mattheüs 9:9-13

Mattheüs 9:9-13

Mattheus 9:14-17

Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen

Mattheus 9:18-26

Markus 5:21-43
Lukas 8:40-56

[Met kleurplaten]

Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

Mattheüs 9:18-26

Markus 5:21-43

Lukas 8:40-56

Mattheus 9:18-26
Markus 5:21-43

Lukas 8:40-56

Mattheüs 9:18-26

Markus 5:21-43

Lukas 8:40-56

De twee blinden en de bezetene die niet kon spreken

Mattheüs 9:27-34

Mattheüs 9:32-34
Lukas 11:14-23

Mattheüs 9:35-38

Mattheüs 10:1-15

Mattheüs 10:1-42
Markus 6:7-31

Lukas 9:1-10

Mattheüs 10:1-42

Markus 6:7-13

Lukas 9:1-6

Mattheüs 10:2-4
Markus 3:13-19

Lukas 6:12-16

Mattheüs 10:2-4

Markus 3:13-19

Lukas 6:12-16

[Met kleurplaten]

Klik op de afbeelding om naar de Startpagina te gaan.

De vraag van Johannes de Doper en Jezus' getuigenis over Johannes

Mattheüs 11:1-18, 3:1-17, 14:1-12

Markus 1:1-11, 6:14-29

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Johannes 1:19-36, 3:22-31

De vraag van Johannes de Doper en Jezus' getuigenis over Johannes

Mattheüs 11:2-12

Genezing van een man met verschrompelde hand op de sabbat

Mattheüs 12:1-14
Markus 3:1-6

Lukas 6:1-11

Jezus en Beëlzebul /Het teken van Jona

Mattheüs 12:22-25, 38-42

Mattheüs 12:39-40

Mattheüs 13:1-9

Markus 4:3-20

Lukas 8:4-15

 

Mattheüs 13:1-9, 18-23

Markus 4:3-20

Lukas 8:4-15

Mattheüs 13:1-9, 18-23

Markus 4:3-20

Lukas 8:4-15

Mattheüs 13:1-23
Markus 4:1-20

Lukas 8:4-15
[Met kleurplaten]

Mattheüs 13:1-23
Markus 4:1-20

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:1-23
Markus 4:1-20

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:1-23
Markus 4:1-20

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:1-23

Markus 4:3-20

Lukas 8:5-15

Mattheüs 13
Markus 4

Mattheüs 13:1-23
Markus 4:1-20

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:18-23

Mattheüs 13:24-30

Mattheüs 13:24-30

Mattheüs 13:24-30, 36-43

Mattheüs 13:24-43

Mattheüs 13:31-32

Mattheüs 17:19-20

Lukas 13:18-19

Lukas 17:5-6

Gelijkenissen: mosterdzaad, zuurdesem, schat akker, parel

Mattheüs 13:31-33, 44-45

Markus 4:30-32

Lukas 13:18-21

Mattheüs 13:44

De schat in de akker en de parel van grote waarde

Mattheüs 13:44-46

Mattheüs 13:45-46

[Met kleurplaten]

Mattheüs 13:44-53

Mattheüs 14:1-12
Markus 6:14-29

Mattheüs 14:1-12

Mattheüs 14:1-12, 11:1-18, 3:1-17 

Markus 1:1-11, 6:14-29

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Johannes 1:19-36, 3:22-31

Mattheüs 14:1-12
Markus 6:14-29

De eerste wonderbare spijziging [jonge kinderen]

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13
[Met kleurplaten]

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:30-44

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:30-44

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-21

Markus 6:30-44

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:30-44

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Mattheüs 14:22-33

Mattheüs 14:22-33

Markus 6:45-56

Johannes 6:16-21

Mattheus 14:22-36
Markus 6:45-56

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36
[Met kleurplaten]

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36
Markus 6:45-56

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

Johannes 6:16-24

[Met kleurplaten]

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

Johannes 6:16-24

Mattheüs 15:29-39

Markus 8:1-10

Mattheüs 16:1-3

Mattheüs 16:1-4

Mattheüs 16:5-12

Mattheüs 16:13-17

Markus 8:27-30

Lukas 9:18-20

Mattheüs 16:13-18

[Met kleurplaten]

Mattheüs 16:13-28

Markus 8:27-38

Lukas 9:18-27

Mattheüs 17:1-13
Markus 9:2-13

Lukas 9:28-36

Mattheüs 17:1-13

Markus 9:2-13

Lukas 9:28-37

Mattheüs 17:1-13
Markus 9:2-13

Lukas 9:28-37

Mattheüs 17:14-21
Markus 9:14-29

Lukas 9:37-42

Mattheüs 17:24-27

Mattheüs 17:24-27

Mattheüs 17:24-27

[Met kleurplaten]

Mattheüs 18:1-5

Waarschuwing tegen eerzucht en struikelblokken

Mattheüs 18:1-8

Mattheüs 18:10-14
Lukas 15:1-7

Mattheüs 18:11-14
[Met kleurplaten]

Mattheüs 18:12-14

Lukas 15:4-7

Mattheüs 18:12-14

Lukas 15:1-7

Mattheüs 18:15-22

Mattheüs 18:21-35

Mattheüs 19:13-15
Markus 10:13-16

Lukas 18:15-17

Mattheüs 19:16-26

Mattheus 19:16-30
Markus 10:17-31

Lukas 18:18-30

Mattheüs 19:16-30
Markus 10:17-31

Lukas 18:18-30

Mattheus 19:16-30
Markus 10:17-31

Lukas 18:18-30

Mattheüs 19:24
Markus 10:23-27

Lukas 18:24-30

Mattheüs 20:1-16

Mattheüs 20:29-34
Markus 10:46-52

Lukas 18:35-43

Mattheüs 20:30-34
[Met kleurplaten]

De intocht in Jeruzalem [jonge kinderen]

Mattheus 21:1-11
Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

[Met kleurplaten]

Mattheüs 21:1-11
Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17
[Met kleurplaten]

Mattheüs 21:1-11
Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11
Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheus 21:1-11

Mattheus 21:1-11
Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-17

Mattheüs 21, 26-27
Markus 11, 14-15

Lukas 19, 22-23

Johannes 13-19

Mattheüs 21:12-17
Markus 11:15-19

Lukas 19:45-48

Johannes 2:13-24

Mattheüs 21:12-17
Markus 11:15-19

Lukas 19:45-48

Johannes 2:13-24

Mattheüs 21:12-17
Markus 11:15-19

Lukas 19:45-48

Johannes 2:13-24

Mattheüs 21:23-27

Markus 11:27-33

Lukas 20:1-8

Mattheüs 21:28-31

Mattheüs 21:28-32

Mattheüs 21:33-45
Markus 12:1-12

Lukas 20:9-19

Mattheüs 21:33-46
Markus 12:1-12

Lukas 20:9-19

Mattheüs 21:33-46

Markus 12:1-12

Lukas 20:9-19

Mattheüs 21:33-46

Markus 12:1-12

Lukas 20:9-19

(Advertentie)
(Advertentie)

Mattheüs 22:1-14

Mattheüs 22:15-22
Markus 12:13-17

Lukas 20:20-26

Mattheüs 22:15-22
Markus 12:13-17

Lukas 20:20-26

Mattheüs 23:1-12

Mattheüs 24:1-35
Markus 13:1-31

Lukas 21:5-18

Mattheüs 25:1-13

Mattheüs 25:1-13

Mattheüs 25:1-13

Mattheüs 25:1-13

Mattheüs 25:1-13

Mattheüs 25:14-30
[Met kleurplaten]

Mattheüs 25:14-30

Mattheüs 25:14-30

Mattheüs 25:14-30

Mattheüs 25:31-46

Mattheüs 25:31-46

Mattheüs 26:1-5

Judas verraadt Jezus en Petrus verloochent Hem

Mattheüs 26:1-75

Markus 14:1-72

Lukas 22:1-71

Johannes 13 en 18

Mattheüs 26-28
Markus 14-16

Lukas 22-24

Johannes 18-20
[Met kleurplaten]

Mattheüs 26:6-13
Markus 14:1-11

Johannes 12:1-11

Mattheüs 26:6-13

Markus 14:3-9

Johannes 12:1-8

Mattheüs 26:6-16

Markus 14:1-11

Johannes 12:1-11

Mattheüs 26:6-13
Markus 14:1-11

Johannes 12:1-11

Mattheüs 26:14-16

Mattheüs 26:14-16
Markus 14:10-11

Lukas 22:1-6

Mattheüs 26:17-20
Johannes 13:3-16

Mattheus 26:17-30
Markus 14:12-31

Lukas 22:7-39

Johannes 13:1-17:26]

Mattheüs 26:17-30
Markus 14:12-31

Lukas 22:7-39

Johannes 13:1-17:26