Bijbelse PowerPoints
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Lukas 1:1-80

Lukas 1:1-2:7

Mattheüs 1:18-25

 

Lukas 1-2

Mattheüs 1-2

(Advertentie)

Lukas 1-2

Lukas 1, 3

Markus 6:14-29

Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper

Lukas 1:5-25

Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper

Lukas 1:5-25

(Advertentie)
De aankondiging en de geboorte van Johannes de Doper

Lukas 1:5-25, 57-80

Lukas 1:5-25, 57-66

Aankondiging en geboorte van Johannes de Doper

Lukas 1:5-25, 39-45, 57-80

Lukas 1:5-25, 39-45, 57-80

(Advertentie)

Lukas 1:5-64
[Met kleurplaten]

Lukas 1:26-38

Lukas 1:26-38

Lukas 1:26-38

De geboorte van Christus [jonge kinderen]

Lukas 1:26-38, 2:1-21

Mattheus 1:18-2:12
[Met kleurplaten]

Aankondiging van de geboorte van Jezus [jonge kinderen]

Lukas 1:26-45

Mattheus 1:18-25
[Met kleurplaten]

Lukas 1:26-56

Lukas 1:26-56, 2:1-7

Mattheus 1:18-25

Lukas 1:26-56, 2:1-21

Mattheüs 1:18-2:23

 

Lukas 1:39-56

Lukas 1:39-56

Lukas 1:57-80

Lukas 1:1-2:20

Lukas 1:26-2:21
Mattheüs 2:1-18

Lukas 2:1-7
[Met kleurplaten]

Lukas 2:1-7

Lukas 2:1-7

De geboorte van Jezus en de herders en de engelen

Lukas 2:1-20

Lukas 2:1-20

De geboorte van Jezus en de engelen en de herders

Lukas 2:1-20

Lukas 2

Mattheüs 2

Lukas 2

Mattheus 2

Lukas 2

Lukas 2

Mattheüs 2

De herders en de engelen [jonge kinderen]

Lukas 2:8-20
[Met kleurplaten]

Lukas 2:8-20

Lukas 2:8-20

Lukas 2:8-21

Lukas 2:8-40

Mattheüs 2:1-23

 

Lukas 2:21-38

Lukas 2:21-40

Lukas 2:21-40

Lukas 2:21-40

Lukas 2:22-40

Lukas 2:22-40

Lukas 2:41-52

Lukas 2:41-52

Lukas 2:41-52

Lukas 2:41-52

Lukas 2:41-52

Lukas 2:40

[Met kleurplaten]

Lukas 2:41-52

[Met kleurplaten]

Lukas 2:52

Lukas 3:1-20

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-22

 

Lukas 3:1-22

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-11

Johannes 1:6-34
[Met kleurplaten]

Lukas 3:1 22

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-11

Johannes 1:6-34

Lukas 3:1 22

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-11

Johannes 1:6-34

Lukas 3:1-22

Mattheüs 3:1-17

Lukas 3:1-22

Mattheüs 3:1-16

Markus 1:1-11

Johannes 1:1-34

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Markus 1:1-11, 6:14-29

Mattheüs 3:1-17, 11:1-18, 14:1-12

Johannes 1:19-36, 3:22-31

Lukas 4:1-14

Mattheus 4:1-11

Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

 

Lukas 4:1-14

Mattheüs 4:1-11

Lukas 4, 8

Mattheüs 8-9

Markus 1-2, 4

Johannes 2

Jesaja schrijft over de beloofde redder

Lukas 4:14-21

Jesaja 61:1-3

 

Lukas 4:14-30

Lukas 4:14-30

Lukas 4:14-30

Lukas 4:16-22

Lukas 4:31-37

Lukas 4:31-37

Markus 1:21-28

De schoonmoeder van Petrus en de genezing van een bezetene,

Lukas 4:31-44

Mattheus 8:14-17

Markus 1:21-39

 

Lukas 4:38-43

Lukas 4:38-44

Mattheus 8:14-17

Markus 1:29-34

 

De wonderbare visvangst [Jonge kinderen]

Lukas 5:1-11
[Met kleurplaten]

Lukas 5:1-11

Lukas 5:1-11

Mattheüs 4:18-22

Markus 1:14-20

Lukas 5:1-11

Mattheüs 4:18-22

Markus 1:14-20

Lukas 5:1-11

Lukas 5:1-11

Lukas 5:1-11

Lukas 5:1-11

Mattheüs 4:18-22

 

Lukas 5:12-16

Mattheüs 8:1-4

Markus 1:40-45

Lukas 5:12-16

Lukas 5:12-16

Mattheus 8:1-4

Markus 1:40-45

 

 

Lukas 5:12-16

Lukas 5:17-26

Markus 2:2-12

Lukas 5:17-26

Markus 2:2-12

Lukas 5:17-26

Lukas 5:17-26

Lukas 5:17-26

Lukas 5:17-26

Markus 2:2-12

Lukas 5:17-26

Markus 2:2-12

Lukas 5:17-26

Markus 2:1-13

Lukas 5:27-32

Markus 2:14-17

Lukas 5:27-32

Markus 2:-17-13

Lukas 6:1-5

Lukas 6:1-5

Genezing van een man met verschrompelde hand op de sabbat

Lukas 6:1-11

Mattheüs 12:1-14

Markus 3:1-6

Lukas 6

Mattheüs 5 t/m 7

Lukas 6:6-11

Lukas 6:12-16

Lukas 6:12-16

Mattheüs 10:2-4

Markus 3:13-19

 

Lukas 6:12-16

Mattheüs 10:2-4

Markus 3:13-19

Lukas 6:46-49
[Met kleurplaten]

Lukas 6:46-49

Mattheüs 7:24-29

Lukas 6:46-49

Mattheüs 7:24-29

Lukas 6:46-49

Lukas 6:46-49

Mattheüs 7:24-27

 

Lukas 7:1-10

Lukas 7:2-9

Mattheüs 8:5-13

Jezus geneest een knecht van een hoofdman over 100

Lukas 7:2-9

Mattheus 8:5-13

Genezing van de knecht van de hoofdman van Kapernaum

Lukas 7:2-9

Mattheus 8:5-13

Lukas 7:11-17

Lukas 7:11-17

Lukas 7:11-17

Lukas 7:18-35, 3:1-22

Markus 1:1-11, 6:14-29

Mattheüs 3:1-17, 11:1-18, 14:1-12

Johannes 1:19-36, 3:22-31

Lukas 7:36-50

Lukas 7:36-50

Lukas 7:36-50

Klik op de afbeelding om naar de Startpagina te gaan.

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:1-23

Markus 4:1-20

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:1-23

Markus 4:1-20

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:1-23

Markus 4:1-20

Lukas 8:1-15

Mattheüs 13:1-23

Markus 4:1-20

Lukas 8:4-15

Mattheüs 13:1-9, 18-23

Markus 4:3-20

 

Lukas 8:5-15

Markus 4:3-20

Mattheüs 13:1-23

 

Lukas 8

Mattheüs 8 en 14

Markus 4

Lukas 8:4-15

Mattheus 13:1-23

Markus 4:1-20

[Met kleurplaten]

Lukas 8:4-15

Mattheüs 13:1-23

Markus 4:1-20

[Met kleurplaten]

Lukas 8:4-15

Markus 4:3-20

Mattheüs 13:1-9

 

 

Lukas 8:22-25

Mattheüs 8:23-27

Markus 4:35-41

Lukas 8:22-25

Mattheüs 8:23-27

Markus 4:35-41

 

Lukas 8:22-25

Mattheüs 8:23-27

Markus 4:35-41

[Met kleurplaten]

Lukas 8:22-25

Mattheus 8:23-27

Markus 4:35-41

 

Lukas 8:22-25

Mattheüs 8:23-27

Markus 4:35-41

 

Lukas 8:26-36

Lukas 8:26-39

Mattheüs 8:28-34

Markus 5:5-20

 

Lukas 8:26-39

Markus 5:1-20

Lukas 8:40-42, 49-56

Markus 5:21-24, 35-43

 

Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen

Lukas 8:40-56

Mattheus 9:18-26

Markus 5:21-43
[Met kleurplaten]

Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen

Lukas 8:40-56

Markus 5:21-43

Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

Lukas 8:40-56

Lukas 8:40-56

Mattheus 9:18-26
Markus 5:21-43

Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

Lukas 8:40-56

Mattheüs 9:18-26

Markus 5:21-43

 

Lukas 8:40-56

Mattheüs 9:18-26

Markus 5:21-43

Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen

Lukas 8:40-56

Markus 5:21-43

Lukas 9:1-6

Mattheüs 10:1-42

Markus 6:7-13

 

 

Lukas 9:1-10

Mattheüs 10:1-42

Markus 6:7-31

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Johannes 6:1-13

[Met kleurplaten]

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Johannes 6:1-13

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Johannes 6:1-13

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Johannes 6:1-13

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:30-44

Johannes 6:1-15

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Johannes 6:1-13

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:30-44

Johannes 6:1-15

 

Lukas 9:10-17

Markus 6:30-44

Mattheüs 14:13-21

Johannes 6:1-15

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:30-44

Johannes 6:1-15

Lukas 9:10-17

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Johannes 6:1-13

Lukas 9:18-20

Mattheüs 16:13-17

Markus 8:27-30

Lukas 9:18-27

Mattheüs 16:13-28

Markus 8:27-38

 

Lukas 9:28-36

Markus 9:2-13

Mattheüs 17:1-13

Lukas 9:28-37

Mattheüs 17:1-13

Markus 9:2-13

Lukas 9:28-36

Lukas 9:28-37

Mattheüs 17:1-13

Markus 9:2-13

Lukas 9:37-42

Mattheüs 17:14-21

Markus 9:14-29

 

Lukas 9:37-43

Lukas 9:62

Lukas 10:1-24

Lukas 10:25-37

Lukas 10:25-37

Lukas 10:25-37

Lukas 10:25-37

[Met kleurplaten]

Lukas 10:25-37

Lukas 10:25-37

Lukas 10:25-37

Lukas 10:25-37 

Lukas 10:25-37

Lukas 10:25-42
[Met kleurplaten]

Lukas 10:38-42

Lukas 10:38-42

Lukas 10:38-42

[Met kleurplaten]

Lukas 10:38-42

Lukas 10:38-42

Lukas 11:5-10

Lukas 11:5-10

Lukas 11:5-13

Lukas 11:14-23

Mattheüs 9:32-34

Lukas 12:13-21

Lukas 12:13-21

Lukas 12:13-21

Lukas 12:13-21

Lukas 12:16-21
[Met kleurplaten]

Lukas 12:22-34

Mattheüs 6:25-34

Lukas 13:6-9

Lukas 13:6-9

[Met Kleurplaten]

Lukas 13:10-17

Lukas 13:10-17

Lukas 13:10-21

Gelijkenissen: mosterdzaad, zuurdesem, schat akker, parel

Lukas 13:18-21

Mattheüs 13:31-33, 44-45

Markus 4:30-32

 

Lukas 13:22-30

[Met kleurplaten]

Lukas 13:18-19

Lukas 17:5-6

Mattheüs 13-31-32

Mattheüs 17:19-20

Lukas 14:15-23

Lukas 14:16-24

[Met kleurplaten]

Lukas 14:25-33

Lukas 15:1-7

Lukas 15:1-7

Lukas 15:1-7

Mattheüs 18:12-14

Lukas 15:1-7

Mattheüs 18:10-14

Lukas 15:1-32

Lukas 15:2, 21-32

Lukas 15:4-7

Mattheüs 18:12-14

Lukas 15:4-7

Lukas 15:8-10

Lukas 15:8-10

Lukas 15:8-10
[Met kleurplaten]

Lukas 15:8-10

Lukas 15:8-10

Lukas 15:8-10

Lukas 15:11-20

Lukas 15:11-32
[Met kleurplaten]

Lukas 15:11-32

Lukas 15:11-32

Lukas 15:11-32

Lukas 15:11-32

Lukas 15:11-32

Lukas 15:11-32

Lukas 15:21-32

Lukas 16:1-13

Lukas 16:19-31
[Met kleurplaten]

Lukas 16:19-31

Lukas 16:19-31

Lukas 16:19-31

Lukas 17:11-18