Bijbelse PowerPoints
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Markus 1:1-11

Mattheüs 3:1-17
Lukas 3:1-22

Johannes 1:6-34
[Met kleurplaten]

Markus 1:1-11

Mattheüs 3:1-17

Lukas 3:1 22

Johannes 1:6-34

Markus 1:1-11

Mattheüs 3:1-17
Lukas 3:1 22

Johannes 1:6-34

(Advertentie)

Markus 1:1-11

Mattheüs 3:1-16
Lukas 3:1-22

Johannes 1:1-34

Markus 1:1-11

Markus 1:1-11, 6:14-29

Mattheüs 3:1-17, 11:1-18, 14:1-12

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Johannes 1:19-36, 3:22-31

Markus 1:1-22

Mattheüs 3:1-17

Lukas 3:1-20

(Advertentie)

Markus 1-2, 4

Mattheus 8-9

Lukas 4, 8

Johannes 2

Verzoeking van Jezus en de roeping van de eerste discipelen

Markus 1:12-20

Markus 1:14-20

Mattheüs 4:18-22

Lukas 5:1-11

Markus 1:14-20

Mattheüs 4:18-22
Lukas 5:1-11

(Advertentie)

Markus 1:14-20

Mattheüs 4:18-22
Lukas 5:1-11

Markus 1:21-28
Lukas 4:31-37

Markus 1:21-28

De schoonmoeder van Petrus en de genezing van een bezetene,

Markus 1:21-39

Mattheus 8:14-17

Lukas 4:31-44

Markus 1:29-34

Mattheus 8:14-17

Lukas 4:38-44

Markus 1:29-38

Markus 1:40-45

Mattheüs 8:1-4

Lukas 5:12-16

Markus 1:40-45

Mattheus 8:1-4

Lukas 5:12-16

Markus 1:40-45

Mattheus 8:1-4

Lukas 5:12-16

Markus 2:1-12
[Met kleurplaten]

Markus 2:1-13

[Met kleurplaten]

Markus 2:1-13

Markus 2:1-13

Lukas 5:17-26

Markus 2:1-13
Lukas 5:17-26

Markus 2:1-13
Lukas 5:17-26

Markus 2:1-13
Lukas 5:17-26

Markus 2:1-13
Lukas 5:17-26

Markus 2:13-17

Lukas 5:27-32

Markus 2:14-17
Lukas 5:27-32

Markus 2:18-20

Markus 2:18-22

Markus 2L23-28

Genezing van een man met verschrompelde hand op de sabbat

Markus 3:1-6

Mattheüs 12:1-14

Lukas 6:1-11

Markus 3:1-6

Markus 3:1-6

Markus 3:7-12

Markus 3:13-19

Mattheüs 10:2-4

Lukas 6:12-16

Markus 3:13-19

Mattheüs 10:2-4
Lukas 6:12-16

Markus 3:13-19

Mattheüs 10:2-4
Lukas 6:12-16

Markus 4:1-20

Mattheüs 13:1-23
Lukas 8:4-15
[Met kleurplaten]

Markus 4:1-20

Mattheüs 13:1-23

Lukas 8:1-15

Markus 4:1-20

Mattheüs 13:1-23
Lukas 8:1-15

Markus 4:1-20

Mattheüs 13:1-23

Lukas 8:1-15

Markus 4:3-20

Mattheüs 13:1-23

Lukas 8:5-15

Markus 4:3-20

Mattheüs 13:1-9, 18-23

Lukas 8:4-15

Markus 4

Mattheüs 8 en 14

Lukas 8

Markus 4:1-20

Mattheüs 13:1-23

Lukas 8:1-15

Markus 4:3-20

Mattheüs 13:1-9

Lukas 8:4-15

 

Markus 4

Mattheüs 13

Gelijkenissen: mosterdzaad, zuurdesem, schat akker, parel

Markus 4:30-32

Mattheüs 13:31-33, 44-45

Lukas 13:18-21

Markus 4:35-41

Mattheüs 8:23-27

Lukas 8:22-25

Markus 4:35-41

Mattheüs 8:23-27

Lukas 8:22-25

Markus 4:35-41

Mattheüs 8:23-27

Lukas 8:22-25
[Met kleurplaten]

Markus 4:35-41

Mattheus 8:23-27

Lukas 8:22-25

Markus 4:35-41

Mattheüs 8:23-27

Lukas 8:22-25
[Met kleurplaten]

Markus 5:1-20

Markus 5:1-20
Lukas 8:26-39

Markus 5:5-20

Mattheüs 8:28-34
Lukas 8:26-39

Markus 5:21-24, 35-43

Lukas 8:40-42, 49-56

Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen

Markus 5:21-43
Mattheus 9:18

Lukas 8:40-56
[Met kleurplaten]

Markus 5:21-43

[Met kleurplaten]

Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen

Markus 5:21-43
Lukas 8:40-56

Markus 5:21-43

Mattheus 9:18-26
Lukas 8:40-56

Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

Markus 5:21-43

Mattheüs 9:18-26

Lukas 8:40-56

Markus 5:21-43

Mattheüs 9:18-26

Lukas 8:40-5

Het dochtertje van Jaïrus opgewekt; een zieke vrouw genezen

Markus 5:21-43
Lukas 8:40-56

Markus 5:24-34

[Met kleurplaten]

Klik op de afbeelding om naar de Startpagina te gaan.

Markus 6:7-13

Markus 6:7-13

Mattheüs 10:1-42

Lukas 9:1-6

Markus 6:7-31

Mattheüs 10:1-42
Lukas 9:1-10

Markus 6:14-29

Mattheüs 14:1-12

Markus 6:14-29
Lukas 1, 3

Markus 6:14-29

Mattheüs 14:1-12

Markus 6:14-29,1:1-11 

Mattheüs 3:1-17, 11:1-18, 14:1-12

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Johannes 1:19-36, 3:22-31

Markus 6:30-44

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Markus 6:30-44

Mattheüs 14:13-21

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Markus 6:31-46

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Markus 6:31-46

Mattheus 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Markus 6:31-46

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Markus 6:30-44

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Markus 6:30-44

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Markus 6:31-46

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

De eerste wonderbare spijziging [jonge kinderen]

Markus 6:31-46

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13
[Met kleurplaten]

Markus 6:31-46

Mattheüs 14:13-22

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Markus 6:45-56

Mattheüs 14:22-36
Johannes 6:16-24

Markus 6:45-56

Mattheüs 14:22-36

Johannes 6:16-24

Markus 6:45-56

Mattheüs 14:22-36

Johannes 6:16-24

Markus 6:45-56

Mattheüs 14:22-36

Johannes 6:16-24

Markus 6:45-56

Mattheus 14:22-36
Johannes 6:16-24

Markus 6:45-56

Mattheüs 14:22-33

Johannes 6:16-21

Markus 6:45-56

Mattheüs 14:22-36

Johannes 6:16-24

[Met kleurplaten]

Markus 7:24-30

Markus 7:31-37

Markus 8:1-10

Markus 8:1-10

Mattheüs 15:29-39

Markus 8:22-25

Markus 8:27-30

Mattheüs 16:13-17

Lukas 9:18-20

Markus 8:27-38

Mattheüs 16:13-28

Lukas 9:18-27

Markus 9:2-13

Mattheüs 17:1-13

Lukas 9:28-36

Markus 9:2-13

Mattheüs 17:1-13
Lukas 9:28-37

Markus 9:2-13

Mattheüs 17:1-13

Lukas 9:28-37

Markus 9:14-29

Mattheüs 17:14-21

Lukas 9:37-42

Markus 10:13-16

Mattheüs 19:13-15

Lukas 18:15-17

Markus 10:13-16

Markus 10:17-31

Mattheus 19:16-30
Lukas 18:18-30

Markus 10:17-31

Mattheüs 19:16-30

Lukas 18:18-30

Markus 10:17-31

Mattheus 19:16-30
Lukas 18:18-30

Markus 10:23-27

Mattheüs 19:24

Lukas 18:24-30

Markus 10:32-45

Markus 10:46-52

Markus 10:46-52

[Met kleurplaten]

Markus 10:46-52

Mattheüs 20:29-34

Lukas 18:35-43

Markus 10:46-52
Lukas 18:35-43

Markus 10:46-52

Lukas 18:35-43

De intocht in Jeruzalem [jonge kinderen]

Markus 11:1-11

Mattheüs 21:1-11
Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

[Met kleurplaten]

Markus 11:1-11

Mattheüs 21:1-11
Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17
[Met kleurplaten]

Markus 11:1-11

Mattheüs 21:1-11
Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Markus 11:1-11

Mattheüs 21:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Markus 11:1-11

Mattheüs 21:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Markus 11:1-11

Mattheus 21:1-11
Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Markus 11:1-11

Mattheüs 21:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Markus 11:12-25

De vijgenboom verdord en de tempel gereinigd

Markus 11:12-33

Markus 11:15-19

Mattheüs 21:12-17

Lukas 19:45-48

Johannes 2:13-24

Markus 11:15-19

Mattheüs 21:12-17
Lukas 19:45-48

Johannes 2:13-24

Markus 11:15-19

Mattheüs 21:12-17
Lukas 19:45-48

Johannes 2:13-24

Markus 11:27-33

Mattheüs 21:23-27

Lukas 20:1-8

Markus 12:1-12

Mattheüs 21:33-45
Lukas 20:9-19

Markus 12:1-12

Mattheüs 21:33-46

Lukas 20:9-19

Markus 12:1-12

Mattheüs 21:33-46

Lukas 20:9-19

Markus 12:1-12

Mattheüs 21:33-46

Lukas 20:9-19

Markus 12:13-17

Mattheus 22:15-22
Lukas 20:20-26

Markus 12:13-17

Mattheus 22:15-22
Lukas 20:20-26

Markus 12:41-44
Lukas 21:1-4

Markus 12:41-44
Lukas 21:1-4

Markus 12:41-44

Markus 12:41-44
Lukas 21:1-4

Markus 12:41-44

Lukas 21:1-4

Markus 13:1-31

Mattheus 24:1-35
Lukas 21:5-18

(Advertentie)
(Advertentie)

Markus 14:1-11

Mattheüs 26:6-13
Johannes 12:1-11

Markus 14:1-11

Mattheüs 26:6-16

Johannes 12:1-11

Markus 14:1-11

Mattheüs 26:6-13
Johannes 12:1-11

Judas verraadt Jezus en Petrus verloochent Hem

Markus 14:1-72

Mattheüs 26:1-75

Lukas 22:1-71

Johannes 13 en 18

Markus 14-15

Mattheüs 21, 26-27
Lukas 19, 22-23

Johannes 13-19

Markus 14-16

Mattheüs 26-28

Lukas 22-24

Johannes 18-20
[Met kleurplaten]

Markus 14:3-9

Johannes 12:1-8

Markus 14:3-9

Mattheüs 26:6-13

Johannes 12:1-8

Markus 14:10-11

Mattheüs 26:14-16
Lukas 22:1-6

Markus 14:12-16

Mattheüs 26:26-68

Lukas 22:30-23:39

Johannes 18:1-19:37

Markus 14:12-31

Mattheüs 26:17-35
Lukas 22:7-38

Johannes 13:18-38]
[Met kleurplaten]

Markus 14:12-31

Mattheus 26:17-30

Lukas 22:7-39

Johannes 13:1-17:26]

Markus 14:12-31

Mattheüs 26:17-35

Lukas 22:7-38

Johannes 13:18-38

Markus 14:12-31

Mattheüs 26:17-30
Lukas 22:7-39

Johannes 13:1-17:26

Markus 14:12-31

Mattheüs 26:17-35

Lukas 22:7-38

Johannes 13:18-38

Markus 14:22-24

Markus 14:22-26

Mattheüs 26:31-35

Johannes 13:21-30

Markus 14:26-72

Mattheüs 26:30-75
Lukas 22:31-71

Johannes 18:1-27
[Met kleurplaten]

Markus 14:26-72

Mattheüs 26:31-75

Lukas 22:31-71

Johannes 18:1-27

Markus 14:26-72

Mattheüs 26:30-75

Lukas 22:31-71

Johannes 18:1-27

Markus 14:32-52

Mattheüs 26:36-56

Lukas 22:39-53

Johannes 18:1-12

Markus 14:32-52

Mattheüs 26:36-56
Lukas 22:39-53

Johannes 18:1-10

Markus 14:32-52

Mattheus 26:36-56

Lukas 22:39-53

Johannes 18:1-12

Markus 14:32-15:20

Mattheüs 26:36-28:6

Lukas 22:1-24:7

Markus 14:53-65

Mattheüs 26:57-68

Lukas 22:63-71

Johannes 18:12-14, 20-24

Markus 14:53-65

Mattheüs 26:57-67

Lukas 22:66-71

Johannes 18:15-27

Markus 14:53-72

Mattheüs 26:57-75

Lukas 22:56-71

Johannes 18:12-28

Markus 14:66-72

Mattheüs 26:69-75

Lukas 22:54-62

Johannes 18:15-27

Markus 14:66-72

Mattheüs 26:69-75

Lukas 22:54-62

Johannes 18:15-27

Markus 15:1-5
Lukas 23:1-4

Johannes 18:28-38

Markus 15:1-15

Mattheüs 27:11-26

Lukas 23:1-25

Johannes 18:1-19:16]

Markus 15:1-15

Mattheüs 27:11-26
Lukas 23:1-25

Johannes 18:28-40

Markus 15:1-15

Mattheüs 27:11-26
Lukas 23:1-25

Johannes 18:28-40

Markus 15:1-15

Mattheüs 27:11-26

Lukas 23:1-25

Johannes 18:28-19:16

Markus 15:1-20

Mattheüs 27:1-31

Lukas 23:1-25

Johannes 18:28-19:16

Markus 15:1-47

Mattheüs 27:11-61

Lukas 23:1-56

Johannes 18:28-19:42

Markus 15-16

Mattheüs 27-28

Lukas 23-24

Johannes 19-21

De veroordeling van Jezus [jonge kinderen]

Markus 15:6-10

Mattheus 26:57-27:31

Lukas 22:58-62

Johannes 18:28-19:14
[Met kleurplaten]

Markus 15:6-20

Mattheüs 27:11-31

Lukas 23:8-25

Johannes 18:39-19:16

Markus 15:16-25

Mattheüs 27:27-37

Lukas 23:26-34

Johannes 19:16-27

Markus 15:20-30

Mattheüs 27:31-40

Lukas 23:26-36

Johannes 19:16-24

Markus 15:21-41

Mattheüs 27:33-56

Lukas 23:33-48

Johannes 19:17-30

Markus 15:16-47

Mattheüs 27:27-66

Lukas 23:26-56

Johannes 19:16-42

Markus 15:22-32

Mattheüs 27:32-44

Lukas 23:26-43

Johannes 19:18-27

De begrafenis en de wacht bij het graf [jonge kinderen]

Markus 15:25-47

Mattheüs 27:33-66

Lukas 23 26-56

Johannes 19:42
[Met kleurplaten]

Markus 15:25-47

Mattheüs 27:16-22

Lukas 23:26-33

Johannes 19:16-17

Markus 15:25-47

Mattheüs 27:38-66

Lukas 23:35-56

Johannes 19:28-42

Markus 15:27-32

Mattheüs 27:38-44

Lukas 23:39-43

Markus 15:27-41

Mattheüs 27:33-56

Lukas 23:35-47

Johannes 19:25-30

Markus 15:33-41

Mattheüs 27:45-66

Lukas 23:44-49

Johannes 19:28-37

Markus 15:40-47

Mattheüs 27:55-66

Lukas 23:48-56

Johannes 19:25-30

Markus 15:42-47

Mattheüs 27:57-61

Lukas 23:49-56

Johannes 19:38-42

Markus 15:42-47

Mattheüs 27:57-61

Lukas 23:50-56

Johannes 19:38-42

Jezus staat op en verschijnt aan Zijn discipelen

Markus 15:42-16:20

Mattheüs 27:57-28:15

Lukas 23:50-24:49

Johannes 19:38-20:29

Markus 16:1-7

Mattheüs 28:2-4

Lukas 24:9-11

Johannes 20:3-10

Markus 16:1-8
[Met kleurplaten]

Markus 16:1-8

Mattheus 28:1-10

Lukas 24:1-12

Johannes 20:1-18

Markus 16:1-8

Mattheüs 28:1-10

Lukas 24:1-12

Johannes 20:1-18

Markus 16:1-8

Mattheüs 28:1-10

Lukas 24:1-12

Johannes 20:1-18

Markus 16:1-8

Mattheüs 27:57-28:20

Lukas 24:1-12, 36-49

Johannes 20 en 21

Markus 16:1-8

Mattheüs 28:1-10

Lukas 24:1-12

Johannes 20:1-18

Markus 16:1-20

Mattheüs 28:1-10

Lukas 24:1-53

Johannes 20:1-29
[Met kleurplaten]

Markus 16:1-20

Mattheüs 28:1-15

Lukas 24:1-47

Johannes 20:1-29

Markus 16

Mattheüs 28

Lukas 24

Johannes 20-21

Markus 16:9-10
Johannes 20:11-18

Markus 16:9-18
Lukas 24:33-49

Johannes 20:19-31