Bijbelse PowerPoints
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Johannes 1:1-18

Johannes 1:1-34

Mattheüs 3:1-16

Markus 1:1-11

Lukas 3:1-22

Johannes 1:6-34

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-11

Lukas 3:1-22

[Met kleurplaten]

(Advertentie)

Johannes 1:6-34

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-11

Lukas 3:1 22

Johannes 1:6-34

Mattheüs 3:1-17

Markus 1:1-11

 

Lukas 3:1-22

Johannes 1:19-34, 3:22-31

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Markus 1:1-11, 6:14-29

Mattheüs 3:1-17, 11:1-18, 14:1-12

 

Andreas brengt Petrus bij Jezus. Philippus en Nathanael.

Johannes 1:28-51

(Advertentie)

Johannes 1:35-51

Johannes 2:1-11
[Met kleurplaten]

Johannes 2:1-11
[Met kleurplaten]

(Advertentie)

Johannes 2:1-11

Johannes 2:1-12

Johannes 2:1-12

Johannes 2:1-12

Johannes 2:1-12

Johannes 2

Mattheüs 8-9

Markus 1-2, 4

Lukas 4, 8

Johannes 2:13-24

Mattheüs 21:12-17
Markus 11:15-19

Lukas 19:45-48

 

Johannes 2:13-24

Mattheüs 21:12-17

 Markus 11:15-19

Lukas 19:45-48

Johannes 2:13-24

Mattheüs 21:12-17

Markus 11:15-19

Lukas 19:45-48

De tempelreiniging en het gesprek met Nicodemus

Johannes 2:23-3:17

Johannes 3:1-21

Johannes 3:1-21

Johannes 3:1-21

Johannes 3:1-21

[Met kleurplaten]

Johannes 3:1-17

Johannes 3:22-31, 1:19-34, 

Lukas 3:1-22, 7:10-30

Markus 1:1-11, 6:14-29

Mattheüs 3:1-17, 11:1-18, 14:1-12

 

Johannes 4:1-19

Johannes 4:1-42

Johannes 4:1-42

Johannes 4:1-42

Johannes 4:20-42

Johannes 4:43-53

Johannes 4:43-54

[Met kleurplaten]

Johannes 4:43-54

Johannes 5:1-15

Johannes 5:1-15

Johannes 5:1-24

Johannes 5:1-24

Johannes 5:1-30

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

[Met kleurplaten]

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Johannes 6:1-13

Johannes 6:1-13
[Met kleurplaten]

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22
Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:30-44

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:30-44

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:31-46

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-13

Mattheüs 14:13-22

Markus 6:30-44

Lukas 9:10-17

Johannes 6:1-15

Lukas 9:10-17

Markus 6:30-44

Mattheüs 14:13-21

 

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

 

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

 

Johannes 6:16-24

Mattheus 14:22-36

Markus 6:45-56

 

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

 

Johannes 6:16-24

Mattheüs 14:22-36

Markus 6:45-56

[Met kleurplaten]

Johannes 6:16-21

Mattheüs 14:22-33

Markus 6:45-56

 

Johannes 8:1-11

Johannes 8:1-11

Johannes 8:1-11

Johannes 8:1-11

Johannes 8:2-11

[Met kleurplaten]

Johannes 8:12-20

Johannes 8:21-30

Johannes 8:31-59

Klik op de afbeelding om naar de Startpagina te gaan.

Johannes 9:1-17

Johannes 9:1-41

Johannes 9:1-41

Johannes 9:1-41

Johannes 9:1-41

Mattheüs 20:29-34

Markus 10:46-52

Lukas 18:35-43

Johannes 9:1-41

Johannes 9:18-41

Johannes 10:1-17

Johannes 10:1-17

Johannes 11:1-16

Johannes 11:1-23

Johannes 11:1-45

Johannes 11:1-45

Johannes 11:1-46

Johannes 11:1-46

Johannes 11:1-46

[Met kleurplaten]

Johannes 11:1-48

Johannes 11:1-57

Johannes 11:17-44

Johannes 11:24-45

Johannes 11:45-12:2

Johannes 12:1-8

Markus 14:3-9

Johannes 12:1-8

Mattheüs 26:6-13

Markus 14:3-9

 

Johannes 12:1-11

Mattheüs 26:6-13

Markus 14:1-11

Johannes 12:1-11

Mattheüs 26:6-16

Markus 14:1-11

Johannes 12:1-11

Mattheüs 26:6-13

Markus 14:1-11

De intocht in Jeruzalem [jonge kinderen]

 

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

[Met kleurplaten]

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11

 

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

[Met kleurplaten]

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11

 

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheüs 21:1-11

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheus 21:1-11

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 12:12-17

Mattheus 21:1-11

Markus 11:1-11

Lukas 19:28-44

Johannes 13:1-9
[Met kleurplaten]

Jezus wast de voeten van zijn discipelen

Johannes 13:1-17

Johannes 13:1-17:26

Mattheus 26:17-30

Markus 14:12-31

Lukas 22:7-39

Judas verraadt Jezus en Petrus verloochent Hem

Johannes 13, 18

Mattheüs 26:1-75

Markus 14:1-72

Lukas 22:1-71

Johannes 13-19

Mattheüs 21, 26-27

Markus 11, 14-15

Lukas 19, 22-23

Johannes 13:3-16

Mattheüs 26:17-20

Johannes 13:1-17:26

Mattheüs 26:17-30

Markus 14:12-31

Lukas 22:7-39

Johannes 13:18-38

Mattheüs 26:17-35

Markus 14:12-31

Lukas 22:7-38

[Met kleurplaten]

Johannes 13:18-38

Mattheüs 26:17-35

Markus 14:12-31

Lukas 22:7-38

Johannes 13:18-38

Mattheüs 26:17-35

Markus 14:12-31

Lukas 22:7-38

Johannes 13:21-30

Mattheüs 26:31-35

Markus 14:22-26

Johannes 15:1-7

Johannes 18:1-10

Mattheüs 26:36-56

 Markus 14:32-52

Lukas 22:39-53

Johannes 18:1-12

Mattheus 26:36-56

Markus 14:32-52

Lukas 22:39-53

 

Johannes 18:1-12

Mattheüs 26:36-56

Markus 14:32-52

Lukas 22:39-53

Johannes 18:1-27

Mattheüs 26:30-75

Markus 14:26-72

Lukas 22:31-71

[Met kleurplaten]

Johannes 18:1-27

Mattheüs 26:31-75
Markus 14:26-72

Lukas 22:31-71

Johannes 18:1-27

Mattheüs 26:30-75

Markus 14:26-72

Lukas 22:31-71

Johannes 18:1-19:16

Mattheüs 27:11-26

Markus 15:1-15

Lukas 23:1-25

 

Johannes 18:1-19:37

Mattheüs 26:26-68

Markus 14:12-16

Lukas 22:30-23:39

Johannes 18-20

Mattheüs 26-28

Markus 14-16

Lukas 22-24

[Met kleurplaten]

Johannes 18:12-14, 20-24

Mattheüs 26:57-68
Markus 14:53-65

Lukas 22:63-71

Johannes 18:15-27

Mattheüs 26:57-67

Markus 14:53-65

Lukas 22:66-71

Johannes 18:12-28
[Met kleurplaten]

Johannes 18:12-28

Mattheüs 26:57-75

Markus 14:53-72

Lukas 22:56-71

Johannes 18:15-18, 25-27

Mattheüs 26:69-27:7

Lukas 22:54-62

Johannes 18:15-27

Mattheüs 26:69-75

Markus 14:66-72

Lukas 22:54-62

Johannes 18:15-27

Mattheüs 26:69-75

Markus 14:66-72

Lukas 22:54-62

Johannes 18:28-38

Markus 15:1-5

Lukas 23:1-4

Johannes 18:28-40

Lukas 23:1-25

Mattheüs 27:11-26

Markus 15:15-15

Johannes 18:28-40

Lukas 23:1-25

Mattheüs 27:11-26

Markus 15:1-15

De veroordeling van Jezus [jonge kinderen]

Johannes 18:28-19:14

Mattheus 26:57-27:31

Markus 15:6-10

Lukas 22:58-62

[Met kleurplaten]

Johannes 18:28-19:16

Mattheüs 27:1-31

Markus 15:1-20

Lukas 23:1-25

Johannes 18:28-19:16

Mattheüs 27:11-26

Markus 15:1-15

Lukas 23:1-25

Johannes 18:28-19:42

Mattheüs 27:11-61

Markus 15:1-47

Lukas 23:1-56

Johannes 18:39-19:16

Lukas 23:8-25

Mattheüs 27:11-31

Markus 15:6-20

(Advertentie)
(Advertentie)

Johannes 19:1-16

Mattheüs 27:19-26

Johannes 19-21

Mattheüs 27-28

Markus 15-16

Lukas 23-24

Johannes 19:16-17

Mattheüs 27:16-22

Markus 15:25-47

Lukas 23:26-33

Johannes 19:16-24

Lukas 23:26-36

Mattheüs 27:31-40

Markus 15:20-30

Johannes 19:16-27

Lukas 23:26-34

Mattheüs 27:27-37

Markus 15:16-25

Johannes 19:16-42

Mattheüs 27:27-66

Markus 15:16-47

Lukas 23:26-56

Johannes 19:17-30

Mattheüs 27:33-56

Markus 15:21-41

Lukas 23:33-48

Johannes 19:18-27

Mattheüs 27:32-44

Markus 15:22-32

Lukas 23:26-43

Johannes 19:25-30

Mattheüs 27:33-56

Markus 15:27-41

Lukas 23:35-47

Johannes 19:25-30

Mattheüs 27:55-66

Markus 15:40-47

Lukas 23:48-56

Johannes 19:28-37

Mattheüs 27:45-66

Markus 15:33-41

Lukas 23:44-49

Johannes 19:28-42

Mattheüs 27:38-66

Markus 15:25-47

Lukas 23:35-56

Johannes 19:38-42

Mattheüs 27:57-61

Markus 15:42-47

 Lukas 23:49-56

Johannes 19:38-42

Mattheüs 27:57-61

Markus 15:42-47

Lukas 23:50-56

Johannes 19:38-42

Mattheüs 27:57-66

Jezus staat op en verschijnt aan Zijn discipelen

Johannes 19:38-20:29

Mattheüs 27:57-28:15

Markus 15:42-16:20

Lukas 23:50-24:49

De begrafenis en de wacht bij het graf [jonge kinderen]

Johannes 19:42

Mattheüs 27:33-66

Markus 15:25-47

Lukas 23:26-56

[Met kleurplaten]

Johannes 20:1-10

Johannes 20:1-18
[Met kleurplaten]

Johannes 20:1-18

Mattheüs 28:1-10

Markus 16:1-8

Lukas 24:1-12

 

Johannes 20:1-18

Mattheüs 28:1-10

 Markus 16:1-8

Lukas 24:1-12

Johannes 20:1-18

Mattheüs 28:1-10

Markus 16:1-8

Lukas 24:1-12

Johannes 20:1-18

Mattheüs 28:1-10

Markus 16:1-8

Lukas 24:1-12

Johannes 20:1-29

Mattheüs 28:1-10

Markus 16:1-20

Lukas 24:1-53

[Met kleurplaten]

Johannes 20:1-29

Mattheüs 28:1-15

Markus 16:1-20

Lukas 24:1-47

Johannes 20-21

Mattheüs 27:57-28:20

Markus 16:1-8

Lukas 24:1-12, 36-49

Johannes 20-21

Mattheüs 28

Markus 16

Lukas 24

Johannes 20:3-10

Mattheüs 28:2-4

Markus 16:1-7

Lukas 24:9-11

Johannes 20:10-18

Johannes 20:11-18

Markus 16:9-10

Johannes 20:19-23

Johannes 20:19-23

Lukas 24:36-49

Johannes 20:19-31

Markus 16:9-18

Lukas 24:33-49

Jezus verschijnt aan de discipelen en Thomas

Johannes 20:19-31

Johannes 20:24-29
[Met kleurplaten]

Johannes 20:24-29

Johannes 20:24-31

De verschijning aan de zee van Tiberias

Johannes 21:1-13

De verschijning aan de zee van Tiberias

Johannes 21:1-14
[Met kleurplaten]

Johannes 21:1-14

Johannes 21:1-14

De verschijning aan de zee van Tiberias

Johannes 21:1-19, 24-25

De verschijning aan de zee van Tiberias

Johannes 21:1-23

De verschijning aan de zee van Tiberias

Johannes 21:1-25

De verschijning aan de Zee van Tiberias

Johannes 21:1-25

Johannes 21:15-25